0
ارسال ایمیل با فریمورک کدایگنایتر

ارسال ایمیل با فریمورک کدایگنایتر

تاریخ انتشار 97/05/03 ساعت:1:29
تو اکثر پروژه ها نیاز میشه که ایمیلی را به کاربر ارسال کنیم و کاربر را از اینکه عملیاتش با موفقیت انجام شده یا نه ...
ماشین حساب با php و ajax

ماشین حساب با php و ajax

تاریخ انتشار 94/09/24 ساعت:5:38
در این بخش از سایت قصد دارم برنامه ماشین حسابی را که با php و ajax طراحی و برنامه نویسی شده است برای دانلود شما ...